GSR
GLOBALNY SOJUSZ REWOLUCYJNY  
  • (Global Revolutionary Alliance)


Teksty, informacje:

  • MANIFEST Globalnego Sojuszu Rewo lucyjnego (Global Revolutionary Alliance)- (tekst

  • O BUDOWIE PARTII - kilka uwag

  • PODSTAWOWA SPRZECZNOŚĆ NASZYCH CZASÓW - tekst

  • WOJNY IV GENERACJI - (więcej)

  • Jak wojnę widzą inni - (link

  • Organizacja bez organizacji - Rafał Brzeski - tekst - film

  • Czwarta teoria polityczna  - poza lewym i prawym, ale przeciw centrum
    •